layer1-background

SIMPLESTUDIO


Ing.arch. Michal Tatranský
autorizovaný architekt, 1978 AA
IČO: 44371471
tel: +421 904 586 205
email: tatransky@simplestudio.sk

Ing.arch. Monika Jendrálová
architekt
IČO: 50277260
tel: +421 905 274 484
email: jendralova@simplestudio.sk
ateliér: Račianská 22A
Bratislava 83102 | Slovakia
atelier@simplestudio.sk
| google maps link |
sídlo: Mikovíniho 15
Bratislava 83102 | Slovakia

Simplestudio je architektonická kancelária zaoberajúca sa tvorbou priestoru, v oboroch architektúra, interiér, design a urbanizmus.
Zameriavame sa na tvorbu s ohľadom na kvalitu konceptu, kontextualitu, materiály, kvalitu prevedenia a detail.
Projekty spracúvame od vypracovania štúdie cez všetky stupne projektovej dokumentácie až po autorský dozor na stavbe a dohľad pri realizácií interiéru.
Zabezpečujeme aj inžinierskú činnosť: prípravné práce, povolenie stavby, stavebný dozor,legislatívne ukončenie a kolaudáciu - povolenie na používanie, resp. prevádzku. Inžiniersku činnosť zastrešuje spoločnosť INKTA s.r.o.

Aktuálne informácie o prebiehajúcich projektoch sú uverejňované aj na socialnej sieti FACEBOOK: www.facebook.com/simplestudio.sk

© obsah stránky je majetkom ateliéru SIMPLESTUDIO a spolupracujúcich ateliérov:

2008-2009 CAKOV - MAKARA
2009-2010 AVK ARCHITECTS / Vitko, Kobák
2010-2011 FVA / Fuňa Vanko architekti
2011-2013 CAKOV + PARTNERS

  PORTFOLIO
download PDF
layer1-background

SIMPLESTUDIO


Ing.arch. Michal Tatranský
autorizovaný architekt, 1978 AA
IČO: 44371471
tel: +421 904 586 205
email: tatransky@simplestudio.sk

Ing.arch. Monika Jendrálová
architekt
IČO: 50277260
tel: +421 905 274 484
email: jendralova@simplestudio.sk
ateliér: Račianská 22A
Bratislava 83102 | Slovakia
atelier@simplestudio.sk
| google maps link |
sídlo: Mikovíniho 15
Bratislava 83102 | Slovakia

Simplestudio je architektonická kancelária zaoberajúca sa tvorbou priestoru, v oboroch architektúra, interiér, design a urbanizmus.
Zameriavame sa na tvorbu s ohľadom na kvalitu konceptu, kontextualitu, materiály, kvalitu prevedenia a detail.
Projekty spracúvame od vypracovania štúdie cez všetky stupne projektovej dokumentácie až po autorský dozor na stavbe a dohľad pri realizácií interiéru.
Zabezpečujeme aj inžinierskú činnosť: prípravné práce, povolenie stavby, stavebný dozor,legislatívne ukončenie a kolaudáciu - povolenie na používanie, resp. prevádzku. Inžiniersku činnosť zastrešuje spoločnosť INKTA s.r.o.

Aktuálne informácie o prebiehajúcich projektoch sú uverejňované aj na socialnej sieti FACEBOOK: www.facebook.com/simplestudio.sk

© obsah stránky je majetkom ateliéru SIMPLESTUDIO a spolupracujúcich ateliérov:

2008-2009 CAKOV - MAKARA
2009-2010 AVK ARCHITECTS / Vitko, Kobák
2010-2011 FVA / Fuňa Vanko architekti
2011-2013 CAKOV + PARTNERS

  PORTFOLIO
download PDF